Prečo sme založili spoločnosť, ktorá sa venuje údržbe a úprave hrobov?

Pretože nás oslovili ľudia, ktorým vzdialenosť, časová zaneprázdnenosť alebo iné dôvody nedovoľujú udržiavať hroby svojich blízkych v upravenom stave.

A prečo by ste mali osloviť práve nás?

Lebo máme skúsenosti s čistením náhrobkov, venujeme sa záhradným prácam, aranžujeme kvety do kytíc, vencov, žardiniér, úzko spolupracujeme so správou cintorína, ale požiadavkám na údržbu hrobov sme nevedeli vyhovieť.

Ale to je už minulosť.

Ak budete potrebovať naše služby, bude pre nás potešenie uspokojiť Vaše požiadavky.